Årsmöte 2023

Valkoinens slektforening Innkalling til årsmøte for 2022.
Årsmøte for ovennevnte avholdes den 25. mars 2023 kl. 15:00.
Sted: Minimäki, Øiermoen.
Gjennomgang av årsberetning, årsregnskap og vanlige årsmøtesaker for 2022.
Dagsorden, årsmøte 25.mars 2023.
1. Åpningavårsmøte.
2. Godkjenningavinnkalling.
3. Valg av dmøteleder, sekretær, tellekorps og to til underskrivelse av protokoll.
4. Godkjenningavårsberetningfor2022.
5. Godkjenning av årsregnskap 2022, med revisorers beretning og fristillelse av ansvar til styret.
6. Innkommende saker fra medlemmer / styret. Saker må være styret i hende innen 15.mars 2023 til rolf1.amundsen@gmail.com
7. Fastsettelseavdenårligemedlemsavgiften.
8. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomitè og vara ihht. vedtektene.
9. Avslutning.