Slektstreff 14 juli

Søndag den 14. juli arrangerer Valkoinen slektsforening slektstreff i Svullrya. Hovedbase for treffet vil være skolen i Svullrya. Skilter til skolen vil bli satt opp ved riksveien.

Björn Sandborgh underhåller och ger oss en uppdatering om projektet  Världsarv Finnskogen kl.10.30 på Finnetunet.

Kl. 9-18    Åpent hus med Valkoinen på skolen (veg skiltet). Salg av T-shirt, bøker, pins. Enkel matservering.

Kl. 9-13   Busstur til viktige Valkoinengårder. Guide Jan Myhrvold. Arrangør Solør- Värmland  Finnkulturforening. Turen går til til gårdene Vastaberget, Mosevatnet,  Arnsjön og Gransjön. Turen er åpen for alle, men medlemmer i Valkoinen slektsforening har førsterett til påmelding fram til 7. juli. Bindende påmelding til Rolf Amundsen tlf. 993 95 700 eller epost  rolf1.amundsen@gmail.com

Kl. 10-12   Sosialt med Valkoinen på Finnetunet amfiscene. Presentasjon av foreningen og underholdning.

Kl. 16-17   Foredrag på skolen: «De eldste generasjonene av slekta Valkoinen» av      Jan Myhrvold.

Kl. 17-18   Foredraget «C.A. Gottlund och skogsfinnarna i skuggan av storpolitiken» av Niclas Persson Tenhuinen.

Kl. 18 Slektstreffet avsluttes