Historia

Judit_Ejner

Midsommaraftonen 1973 samlade Judith Ejner ättlingar efter Mathis Henriksen-Valkionen till ett släktmöte på Prostgårdslagårn i Torsby. På Midsommardagen besökte ättlingarna med familjer Mosevanne/Jaakkola på Norska sidan och föreningen bildades med styrelse både i Norge och i Sverige. Ändamålet var att hedra våra från Savolax, Finland utvandrade förfäder och forska vidare i släktens historia.

JAAKKOLA
Gården Jaakkola Mosevanne/ Brandval, Norge Bilden är lånad av Inger Dedorsson och skickades av Judith till sin kusin Erik Dedorsson.
Valkola20150919
Vy över Valkola Hemman

Medlemskap i föreningen är möjligt för alla ättlingar till Anders och Hans Henriksson Valkoinen och deras maka, make, sambo eller annan person med anknytning till släkten. Föreningen brukar ha årsmötet förlagt till augusti och i samband med det äta skogsfinnarnas nationalrätt Motti och fläsk. Sedan fortsätter kvällen med underhållning och dans.

 Föreningen har gjort sex resor till Finland under åren 1983, 1986, 1998, 2011, 2015 och den senaste 2018,  för att söka våra rötter.