Mottikalaset 2018

 

Marie Torp med sitt maleri av stabburet i Jaakkola (Mosevatnet) var hennes måte å bevare minnet om sine røtter. Stabburet er sammen med jorda rundt det eneste som er igjen fra Jakob Sigfridsens og hans etterkommere fra tiden 1738. Stabburet kan være ca. 250 år gammelt. Marie Torp og hennes bror Ole var med da Valkoinen Slektsforening hadde treff på Jaakkola først på 1990 tallet. Den gang holdt en etterkommer av Jakob andakt fra trappa til stabburet. Hennes navn var Laila Riksaasen. Hun var da prest i Nittedal, hvor Einar Strand også bodde han sa, Laila blir Norges neste Kvinnelige biskop. Og det stemte. Kanskje det var Marie’s inspirasjon til maleriet.
/notert av Henry Pelsholen