Styrelsen 2015/2016

styrelsen

Valkoinens släktförenings styrelse 2015:
Rune Mattsson, Uno Johansson, Marianne Löfgren, Trygve Myrvold, Ann-Christine Svanberg, Helen Lunderbye, Ewy Mattsson och Heidi Reksnes. Saknas på bilden: Rolf Amundsen, Håkon Gjester och Henry Pelsholen.

Verksamhetsberättelse Valkoinens släktförening 2015
Årsmöte hölls den 28 februari i Hemgården, Lekvattnet. Vi fick en visning på Finnskogscentrum innan förhandlingar hölls.
Vi har haft medlemsträff den 7 juni på Orala (Aronstorpet). En gård på Varaldskogen med 15-talet hus. Vi fick information om gården, blev visade runt i husen och fick god förtäring. Marken bröts upp 1692 av Samuel Henriksen Orainen och släkten blev där till 1882-83. Träffen avslutades på Varaldskog skole där vi fick se den pågående utställningen Tekstil med tekst til av Laila Langbråten.  Vi njöt även av kaffe och kringle till.

Mottikalaset gick av stapeln den 22 augusti i Hemgården, Lekvattnet. Vi hade gemenskap vid borden, lotteri och underhållning av Finnskogsbälgarna.
Vi har haft en studiecirkel kring boken Lomjansguten (som Lars Andersson skrivit) inför föreställningen baserad på boken på Västanå teater i Berättarladan, Rottneros.

Finlandsresan 17-22 september startade från Kongsvinger, där chauffören Monica Stüffe från Jönsson buss och guiden Birger Nesholen välkomnade förväntansfulla resenärer. Flera klev på bussen utefter vägen och vi var 39 stycken i Stockholm när båten lämnade kaj mot Åbo. Vi fortsatte mot Jyväskylä via Jean Sibelius födelsehem Ainola, i Tavastehus och Ittala. Vid middagen var ordförande i Valkonen släktförening Finland, Mauri Valkonen vår gäst. Lördagen besökte vi Valkola (våra förfäders hemman) Hankasalmi hembygdsgård och Pienmäen Talomuseo, som var en ursprunglig gård med många hus. Vi avslutade dagen i Laauka kyrka.
Åter mot Helsingfors gick färden via Lahti och Borgå där Finlands nationalskald Runebergs hem ligger. Måndag förmiddag blev det en guidad tur med bussen i Helsingfors. Sent på eftermiddagen steg vi ombord på Silja line för avfärd mot Stockholm. Den 14 november hade vi en återträff för resenärer i Svullrya och besökte även Finnetunet tillsammans med Birger Nesholen.

På Torsby kommuns kulturvecka Höstglöd deltog vi med en intressant workshop där Niclas Persson berättade om skogsfinnarna i Lekvattnet och Östmark. Därefter hölls en konsert med Roy Lønhøiden och Elin Rusten.

Styrelse 2015 har bestått av: Ordf. Marianne Löfgren, vice ordf. Rolf Amundsen, sekr sv Rune Mattsson, sekr no Heidi Unger Reksnes, kassör sv Uno Johansson, kassör no Trygve Myrvold, ledamöter Håkon Gjester, Helen Lunderbye, Ewy Mattsson
suppleant  Ann-Christin Svanberg, Henry Pelsholen
Vi gläds åt att facebookgruppen har genererat nya medlemmar och kontakter.
Styrelsen vill framföra sitt varma tack för det förtroende ni gett oss  och allt ert engagemang under det gångna året.

Styrelsen

 

Styrelse 2016:
•Ordförande Marianne Löfgren, marianne.loefgren@telia.com
•Vice ordförande Rolf Amundsen, rolf1.amundsen@gmail.com
•Sekreterare Sverige Rune Mattsson, rune.13282@telia.com
•Sekreterare Norge Heidi Reksnes, heidiur@yahoo.com
•Kassör Sverige Uno Johansson, uj.50228@telia.com
•Kassör Norge Kjetil Hagen, kjehage2@broadpark.no
•Ledamöter Helen Lunderbye, Ewy Mattsson, Håkon Gjester
•Suppleanter Henry Pelsholen, Kitty Svanberg, Elis Eriksson

Valkoinens Släktförening, e-post: Valkoinen@Lekvattnet.se