Protokoll årsmötet 2019

Årsmøte Valkoinen Slektsforening lørdag 2. mars 2019 kl. 14.00 Hemgården, Lekvattnet

1). Ordfører Marianne Løfgren åpnet møtet og ønsket velkommen             til  de vel 25 fremmøtte.
Det ble deretter tent et lys og opplest et dikt, sammen med ett               minutts stilhet, til minne om de Valkoinen slektninger som har               gått bort i løpet av året. Ingen nevnt – ingen glemt.
2). Innkallelsen til årsmøtet ble godkjent.
3). Sakslisten ble godkjent.
4). Ordfører ble valgt og godkjent som ordfører for møtet. Heidi Reksnes ble valgt som sekretær. Helene Lunderbye ble valgt til å underskrive protokollen.
5). Ingen innkomne saker
6). Heidi Reksnes leste årsberetningen, og den ble godkjent.
7). Ingen kasserer var til stede fra norsk eller svensk side, men regnskap var levert.
8). Revisor Berit Axelsson leste opp balanse rapporten og revisjons beretningen for Sverige og Marianne Løfgren leste opp revisjons beretningen for Norge. Begge deler godkjent.
9). Styret ble innvilget ansvarsfrihet.
10). Fastsettelse av medlems kontigent for 2020: kr 100,- pr person svkr/nkr.
Det ble foreslått 250,- kr pr familie, styret skal arbeide videre med dette forslag. Vil bli utprøvd for 1 år i 2020, og bestyrelsen vil deretter bestemme om dette skal fortsette i 2021.
11). Virksomhetsplanen for 2019 (se innkallelse til årsmøte) ble godkjent.
12). Valg av bestyrelsen ble lest opp av Marianne Løfgren:
Ordfører/leder 1 år Sittende omvalg Marianne Løfgren
Norge: Styremedlemmer 2 år: omvalg sekretær Heidi Reksnes
Vara 1 år: omvalg Henry Pelsholen
Sverige: Styremedlemmer 2 år: omvalg kasserer Uno Johansson
Vara 2 år: omvalg Ann-Kristin Svanberg,
1 år: omvalg Rune Mattson, Ewy Mattson og Birgitta Bjørgstedt.
13). Revisorer for Norge: Kåre Weberg 1 år, Mari Revholdt avgår.
Kjell Rymoen valgt 1 år
Vara: Margaretha Leikåsen 1 år
Revisorer for Sverige: Berit Axelsson 1 år
Elis Eriksson 1 år

Vara: Vacant
14). Finn Hagen fra sa seg vervet i valgkommiteen. Karin Sleffonstorp ble foreslått med avslo. Øyvind Seigerud tok vervet og dette ble godkjent med klapp.
15). Årsmøtet avsluttes og medlemmene hygget seg deretter med kaffe og kake.

______________________                                _________________________
Heidi Reksnes                                               Helene Lunderbye